Tornar

Poua de les Ferreries

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Els murs de les poues s’acostumaven a fer de pedra seca i en algunes ocasions s’arrebossava amb morter de calç per facilitar l’aïllament.  

Una part molt important de les poues era la cúpula. La cúpula feia la funció de cobrir el pou, evitant que el gel s’embrutés, però alhora facilitant la conservació del mateix pou. Exteriorment les cúpules podien estar cobertes de terra i vegetals o amb teula àrab, afavorint un millor aïllament.

Un altre element important de les poues eren les finestres, les quals facilitaven l’accés i les tasques dels treballadors a dins de les poues. Aquestes finestres, normalment oposades, permetien posar els travessers per poder col•locar politges i corrioles per poder empouar.

 

Imatges