Tornar

Sauló

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Als marges i al terra de les pistes forestals trobem el sauló. Aquest material detrític residual, s´origina per la degradació química de les roques granítiques en zones de clima temperat i humit. Així l´estructura del granit es desagrega, i els minerals constituents queden lliures, cobrint capes no gaire profundes de terra. El trobem al Maresme i Serra de Collserola.

Es tracta d’un material detrític poc seleccionat (heteromètric) i de grans angulosos, perquè no ha estat transportat. S’hi distingeixen encara els tres constituents principals del granit. Els grans de quars són angulosos, de mida força uniforme i incolors. Els grans de mica negra, brillants i de forma laminar, i els de feldspat són angulosos i de color blanc o rosat.

La seva textura és especialment favorable a l'elaboració de vins blancs de qualitat, unint finor, aroma i lleugeresa.

El sauló és el material a partir del qual es poden formar sorres fluvials i litorals, com ara les que formen les platges del Maresme.

 

Imatges