Ruta de les llegendes de Santa Eulàlia de Riuprimer. Santa Eulàlia de Riuprimer.
Tornar

Font d'en Joanot

Fitxa

Introducció

Prestarem atenció a les plantes que viuen a la font. En primer lloc i la que crida més l’atenció és la falzia o herba capil·lera, una falguera força comuna que penja en murs amb molta humitat. però volem centrar l’atenció en un altre grup de plantes, els briòfits, de fulles petites i ondulades, en aquest cas es tracta d’una hepàtica, la Pellia enviviifolia(foto). El que fa curioses aquest tipus de plantes, és que ja existien fa 350 milions d’anys i no han evolucionat gaire. Són plantes que no tenen arrels, ni tiges, ni fulles, la qual cosa les fa totalment dependents de l’aigua que està per sobre del sòl.

D'aquest grup de plantes van evolucionar les molses, que també en podem trobar a prop de la font. Aquestes darreres plantes són ja més conegudes per tothom i suporten molt bé la dessecació, de fet la molsa del pessebre es pot reutilitzar, ja que simplement humidificant-la retorna a la normalitat.

Imatges