Tornar

Riera de Santa Fe

Fitxa

Introducció

La riera que travessa el terme de Santa Fe és tributària de la riera de Lavernó (Subirats) i que forma part de la xarxa hidrogràfica de la conca del riu Anoia.

Destaquen en el paisatge predominantment agrícola unes franges de vegetació densa al voltant de les rieres i torrents. L’aigua d’aquestes rieres facilita el creixement de la vegetació de ribera. En el cas de la riera de Santa Fe  s'hi poden trobar pollancres (Populus nigra), àlbers (Populus alba), oms (Ulmus minor), freixes (Fraxinus angustifolia), algun salze (Salix sp.) i algun saüc (Sambucus nigra), espècies típiques dels boscos de ribera mediterranis de terra baixa. També s'hi troben altres plantes d'ambients humits com canyes o canyissos. A les vores de la riera, més a prop de l'aigua de tant en tant s'hi troben herbes lligades a aquests ambients ombrívols com els joncs, el càrex pèndul, el mill gruà i la sarriassa. I envoltant tots aquests espais força estrets i ombrívols es desenvolupa una xarxa de lianes i bardisses que entortolliguen les altres espècies enfilant-s'hi pels arbres. Es tracta de lianes de diverses menes: l'heura, l'arítjol, el lligabosc, la vidalva i els esbarzers i els rosers silvestres.

En conjunt el paisatge de la riera de Santa Fe és força divers i amb unes característiques particulars que aixopluguen no només una flora diversa, sinó també una fauna entre la que cal destacar el picot verd, la merla, les mallerengues, els tudons, les tórtores, i d'altres espècies que troben en aquesta riera el seu hàbitat natural.

 

Imatges