Tornar

Les pinedes

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Gran part del bosc que es dóna en aquest espai és la pineda. Hi ha quatre espècies de pins que podem distingir. La més representada, sobretot en els soleis més baixos i secs, és el pi blanc (Pinus halepensis) de color verd clar, escorça grisa, pinyes còniques i allarguades i capçada esclarissada. També podem reconèixer en els llocs més alts i frescals el pi roig (Pinus sylvestris) de capçada cònica i de color verd blavós i escorça vermellosa. El pi pinyer (Pinus pinea) (foto) de capçada globosa,pinyes ovoides i escorça amb grans plaques de color vermell. Finalment la Pinassa (Pinus nigra) de capçada cònica amb fulles llargues de color verd fosc.

Imatges