Tornar

Divisió orogràfica de conques

Punt d'interès
Paisatges
Fitxa

Introducció

Just en el punt on ens trobem, se’ns obre una mica la vista cap al Corredor i la conca hidrogràfica del riu Mogent, que neix de les escorrenties de la serra del Corredor per travessar gran part de la plana vallesana fins a l’aiguabarreig amb el Congost formant el riu Besòs. La carena que anirem seguint, doncs, suposa la divisòria de les conques del Mogent i la Tordera: els torrents que van cap a la dreta del sentit en què caminem, els de la zona de can Fradera, tributen a la Tordera; els de la banda esquerra, és a dir, bàsicament, el torrent de Sanata, ho fan ja al Mogent. A la pràctica, aquesta camins careners són els millors per tal de tramuntar muntanyes per la poca marrada i el progressiu i no massa brusc ascens que suposen.

Imatges