Tornar

Riu d'Or

Punt d'interès
Paisatges
Fitxa

Introducció

Aquesta riera travessa de nord a sud i pel mig el terme. Neix als contraforts S de la serra de Castelladral, prop de Castellnou de Bages, i travessa els termes de Santpedor i de Sant Fruitós de Bages. És afluent per la dreta del Llobregat, aigües avall de Sant Benet de Bages.

El seu cabal presenta certa estacionalitat i, a l'època seca de l'estiu els grans tolls conserven l'aigua que ràpidament perd la seva qualitat. Es posa verda a causa de la gran quantitat de nutrients que es concentren.

Tot i ser un curs d'aigua, no presenta un veritable bosc de ribera associat. Trobem algun àlber, pollancre, oms o salzes arbustius, però la vegetació més abundosa és la pròpia de les rouredes potencials presents als sols frescos i gruixuts de les terrasses fluvials. Allà on les aigües entollen el terra, ràpidament apareix el canyissar dominat pel canyís o canya xiula.

Quan la riera troba una capa de roques calcàries (color gris), a causa de la seva major duresa, es genera un salt que, aigües avall, per acció de la força erosiva de l'aigua, soscava un toll. Aquests tolls tenen un elevat valor biològic pel reservori d'aigua tant per la fauna vertebrada com per a la reproducció dels amfibis.

Algun d'aquests salts, s'ha aprofitat per a fer rescloses artificials que han servit per acumular i derivar aigua cap a zones de regadiu o per moure les rodes dels molins fariners.

 

Imatges