Tornar

Castell de Sentmenat

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

"Si bé el castell que veiem dempeus va començar a aixecar-se cap a l’any 1030, després de les prospeccions arqueològiques que es van fer l’any 2009 es pot afirmar que aquest indret ha estat habitat des de temps més remots, s’hi van trobar restes romanes, visigodes i àrabs, de fet encara es conserva en l’interior del castell una mitja volta de canó àrab que és l’únic vestigi d’una petita fortalesa que hi van bastir en aquest lloc.

El castell situat en un sortint de la serra disposa d’una visió molt amplia del territori, dominant per l’est i el sud una gran extensió de la plana vallesana, per l’oest la vall que condueix cap al poble veí de Castellar i pel nord les muntanyes originades per la falla vallesana. Prop d’aquest indret des de l’època romana fins a finals del segle XVIII i passava el camí que unia les poblacions de Terrassa amb Caldes de Montbui.

El marquesat i l’ajuntament de Sentmenat van arribar a un acord pel qual aquest cedia al poble la titularitat del castell a canvi de la requalificació d’uns terrenys agrícoles a urbanitzables. L’any 2008 es van iniciar les obres de consolidació del castell i la restauració de totes les seves façanes."

Font: www.sentmenat.cat

Imatges