Tornar

Cal Planas

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Cal Planas, fou construïda l’any 1898 per al seu propietari en Josep Planas i Canyamers.

Està formada per un edifici principal de tres plantes i un altre de més petit al costat dret que trenca la simetria.

Destaquem alguns elements modernistes de la façana com els motius florals i vegetals al costat de les finestres de la tercera planta, les onze mènsules que suporten la cornisa, i la balustrada de formes senzilles amb tres acroteris que recorden fruits.

La planta baixa va servir d’Ajuntament durant els anys que el propietari, Josep Planas i Canyamers va ser-ne el secretari.

Imatges