Tornar

Font del Sors

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Baixem les escales a la dreta.

 

La popular font del Sors fou sempre la principal deu d’aigua on acudia la gent de la població a través del centenari pas i carrer de la Font. Aquesta font té ara dues canelles, un escut de la família Casanova-Sorts i l’escrit “Reedificada en lo any 1755”. Una gran bassa, arranjada el 1891, recull l'aigua sobrant que serveix pel regadiu del jardí i horts del mas. És molt probable que la font fos la que va fer que s'edifiqués el mas del Sors enmig d'horts, d’on va prendre el nom.

Imatges