Tornar

Font del Sors

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Baixem les escales de la dreta!

 

La popular font del Sors fou sempre la principal deu d’aigua on acudia la gent de la població a través del centenari pas i carrer de la Font. Aquesta font té ara dues canelles, un escut de la família Casanova-Sorts i l’escrit “Reedificada en lo any 1755”. Un gran dipòsit o bassa, arranjat el 1891, recull l'aigua sobrant que serveix pel regadiu del jardí i horts del mas. És molt probable que la font fos la que va fer que s'edifiqués el mas del Sors enmig d'horts, d’on va prendre el nom.

Imatges