Tornar

Pou Gran

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Fou construït entre el 1701 i el 1754, formant part del conjunt que posseïa el Mas de l’Avencó per guardar el glaç que arribava durant l’estiu cap a la zona del Vallès. Es tracta d’una gran cavitat circular excavada a terra, coberta amb una cúpula de pedra amb revestiment de morter de calç. Disposa de tres obertures, la porta de càrrega, la de descàrrega i la finestra de ventilació. Un cop ple, aquestes obertures es tancaven hermèticament produint-se l’efecte nevera fins a l’espera de l’estiu per tal de vendre’n el glaç guardat.

Imatges