Tornar

Gorg del Molí

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Gallinula chloropus

Les valls estretes deixen poc espai al bosc de ribera, en canvi, les plantes properes a l'aigua hi són més nombroses: el canyís, les bogues, el creixen, la dolceta i la salicària.

A la primavera, durant l’època de cria, entre el canyís, podrem observar polles d’aigua. La podrem observar a prop del canyís cercant menjar i picotejant entre l’herba. La polla d’aigua té una alimentació molt variada: menja llavors, fruits, cucs, llimacs, caragols, insectes i petits peixos.

 

Imatges