Tornar

Pont del Masover

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Pont construït damunt del profund torrent de can Font, que presenta una fondària aproximada d'uns 15 metres. El pont està format per un únic arc apuntat bastit en maons disposats a sardinell. L'estructura assenta damunt de dos murs de pedra construïts dins dels marges del torrent. La part superior del pont està bastida en pedra i actualment està tapada per l'abundant vegetació de la zona.

El pont fou construït i utilitzat per transportar el raïm recollit de les vinyes fins a la masia de can Font, salvant el gran desnivell existent en el torrent i escurçant el camí per anar d'una banda a l'altra.

És probable que el nom de Masover estigui relacionat amb la condició dels habitants de la masia durant el segle XIX.

 

FONTCatàleg del patrimoni cultural, Diputació de Barcelona.

Imatges