Tornar

Els marges

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Ens hem d'imaginar totes les muntanyes que envolten el poble, tant a les que hi ha urbanització com a les que no, afeixades per poder conrear la vinya. El relleu de muntanya, obliga a guanyar terreny apte pel conreu fent petites feixes, com les que estem pujant. Era necessari anivellar la feixa per estreta que fos, i això forçava a construir marges de pedra a tort i a dret. Per sort, de pedra en sobrava.

Per anar transitant per les feixes calia fer escales als marges i per aquests vorals en podem veure de diferents tipus.

L'alçada del marge depenia del pendent del terreny. Sempre que es podia, s'aprofitava la roca natural integrant-la dins la construcció del marge. Les pedres del marge eren les que sortien del terreny quan es preparava la terra per conrear.

Torbarem una cisterna ben conservada arran de marge. Poc després passareu per la barraca d'en Martí Massana. És una barraca aïllada, amb armariet i amb bonics lliris a la coberta. Finalment, pujarem per unes escales de marge fins a arribar a la pista.

Imatges