Tornar

Font del Violí

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

La font del Violí i el seu entorn, indret restaurat pels joves de l’agrupament escolta i guia de Martorell al 2012, al bell mig de la riera de Masquefa, és un bon exemple de zona semihumida i constitueix un element molt interessant de l’orografia del mosaic agroforestal. Aquest mosaic, està constituït clarament per tres elements ben diferenciats: els conreus, bàsicament de cereals i vinyes; els boscos, bàsicament de pinedes, i les rieres i rierols que en solquen les ondulades i poc elevades carenes que els flanquegen. Aquestes rieres, generalment de curta extensió i de grans èpoques de secada, constitueixen, no obstant, un valuós refugi per ocells que freqüenten els hàbitats de la plana agroforestal. Més fàcilment que els ocells, hi podem veure espècies de flora tan representatives d’aquests hàbitats com la cua de cavall, sobretot ben a prop de la font, l’avellaner i arbres de ribera com l’àlber, amb la seva característica escorça clivellada amb formes romboïdals o triangulars més fosques i que ressalten sobre el blanquinós de la resta d’aquesta.

Imatges