Tornar

Vegetació de bosc

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Aquesta regió conté una gran diversitat en hàbitats i espècies. Els tipus de vegetació pot anar de boscos a arbredes, matollars i praderies; els paisatges en mosaic, alternant bosc i conreus, són comuns. Els arbres més comuns són els pins, l’alzina i l’alzina surera. Tot i així, en les zones del bosc més humides i fresques s’hi estableixen arbres de fulla caduca, dels quals els més destacats són l’avellaner i el roure.

Imatges