Tornar

Vegetació al torrent de l'Alzinar

Fitxa

Introducció

Els torrents mediterranis es caracteritzen per ocupar generalment les parts més altes dels cursos fluvials, presentar força desnivell i trobar-se excavats a la seva vall, de manera que hi predominen processos erosius i de transport que provoquen marges de pendent molt pronunciat.

Encara que la presència d’aigua a la superfície dels torrents va lligada directament a l’estacionalitat de les precipitacions, sempre conserven humitat en el subsòl, la qual cosa facilita el creixement d’espècies vegetals vinculades als cursos d’aigua.

Al llarg del sender del fons del torrent hem anat trobant alguns arbres d’aquest tipus com ara pollancres, gatells o avellaners. En aquest punt trobem salzes i una mica més endavant alguns exemplars de freixe de fulla petita(foto).

 

Imatges