Tornar

Suro

Punt d'interès
Altres
Fitxa

Introducció

Entre la gran varietat de productes de la sureda, ja hem dit que el més important és el suro: un producte natural amb qualitats aïllants excepcionals i l’aprofitament del qual sustenta econòmicament la conservació d’aquests ecosistemes. El suro s’obté amb l’operació que es coneix amb el nom de la pela. Aquesta consisteix en treure l’escorça de suro sense afectar l’escorpit, que és la part viva de l’arbre produeix suro. La principal aplicació del suro és el tap però mitjançant l’aglomerat o el paper les seves aplicacions es multipliquen.

Imatges