Tornar

Sureda

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Antigament la riquesa d'aquestes vessants de les Gavarres residia en els aprofitaments que es feien de productes forestals com el suro, les llenyes, el carbó o les feixines pels forns. Avui en dia molts d'aquests aprofitaments ja no es donen i la fisonomia del bosc ha canviat bastant. En aquesta part de les Gavarres les esplendoroses suredes han quedat reduïdes a la mínima expressió amb les sequeres.

Imatges