Tornar

Robínies

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

L’ascàcia (Robinia pseudoacacia) és un arbre exòtic que s’havia plantat molt antigament per les seves qualitats: creix ràpid, fertilitza el sòl i la seva fusta és resistent i triga molt a fer-se malbé. S’emprava per fixar talussos de terra i marges de ribera. Actualment es recomana no plantar-ne pel seu caràcter invasor. Allà on creix difícilment la vegetació autòctona hi té lloc i la seva ràpida reproducció, per granes i per rebrotada de les arrels, la fa molt difícil d’eradicar.

Imatges