Fitxa

Introducció

El conreu de la vinya a les Gavarres, com a la resta del país, fou en el passat molt important. Amb la fil·loxera moltes vinyes es van perdre. Les vinyes del celler d’Ecocciwine són un exemple de recuperació d’aquesta activitat que havia estat tant important. Ecocciwine ha replantat 13 hectàrees de vinyes sobre antics conreus. Els sòls silicis i calcaris pedregosos de la zona fan que el raïm maduri lentament i assoleixi un equilibri perfecte entre tanins, sucres i acidesa. La filosofia de la iniciativa consisteix en aplicar mètodes de cultiu sostenible que també es mantenen en el treball al celler. Això els ha permès rebre el certificat amb el segell Cero CO2.

Imatges