Tornar

Olivet

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

En aquest punt veiem un dels pocs olivets que va sobreviure en aquesta zona a la gelada del 1956.  Els usos del sòl van variant amb el temps per motius socials, econòmics o per causes naturals. La gelada del 1956, que va matar moltes oliveres, ha estat un dels episodis catastròfics que van determinar l’abandonament de moltes terres i marcar el paisatge fins als nostres dies.  Moltes feixes, estretes i llunyanes al poble, en morir les oliveres van ser abandonades i colonitzades, amb el pas del temps, pel bosc

Imatges