Tornar

Avingudes al Daró

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Fins ara hem anat resseguint el marge dret del Riu Daró, un riu mediterrani que bona part de l’any resta sec o amb un cabal minúscul . Costa doncs imaginar-nos que estem trepitjant una de les zones inundables del municipi. 

Històricament, sobretot el marge esquerre del riu, al barri de l’Aigüeta, on hi ha el principal comerç de la ceràmica, és afectat per inundacions quan hi ha fortes precipitacions que provoquen avingudes importants. 

La ribera que resseguim estava poblada fins fa pocs anys per espècies d’arbres exòtiques i invasores, com els ailants i les robínies, que han estat eliminades per restaurar-hi el bosc de ribera. Ara hi podem observar oms, salzes  i freixes, molts d’ells plantats per recuperar el bosc de ribera original.

 

Imatges