Tornar

Font de Pibernat

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Som davant de la font de Pibernat, que abastia d'aigua la masia del mateix nom. La masia, ara en procés de restauració, ens porta el record d'un passat agrícola recent, amb els prats de pastura que l'envolten.

Imatges