Tornar

Suro

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

L’alzina surera, com aquest exemplar notable que ens queda a la dreta en arribar a la cruïlla, és l’altre arbre característic d’aquests turons de plana de substrat sorrenc. L’escorça del suro s’aprofita i extreu cada 14 anys per elaborar taps i altres productes. El suro té propietats altament aïllants i protegeix l’arbre per exemple dels incendis forestals, als quals és capaç de sobreviure regenerant ràpidament la capçada passat l’incendi. Al fons s’aprecia en dies clars el massís del Montseny.  

Contiuem cap a l'esquerra, resseguint el límit entre el bosc i els conreus.

Imatges