Tornar

El Ridaura

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Travessem el Ridaura, el curs d'aigua més important que neix a l’Ardenya i que conforma, aigües avall, la plana de la Vall d’Aro, que separa geogràficament les Gavarres de l’Ardenya.

La riera té un frondós bosc de ribera on hi abunden espècies com els verns, acompanyats d’avellaners i falgueres. També és un important refugi de biodiversitat. Hi ha presència de barbs, una espècie de peix típicament mediterrània adaptada als cursos d’aigua temporals i espècies de flora, com el marcòlic, més pròpies d’ambients centreeuropeus.

En el passat es va aprofitar la força de les aigües del Ridaura per moure les moles de fins a 7 molins fariners.

Imatges