Tornar

Mercat

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Edifici d'estil eclèctic, de 1895-1901, de Martí Sureda i Vila. És una plaça de mercat coberta de  planta rectangular de 476 m² i amb un teulat de tipus basilical sobre grans pilars d'obra, únics elements divisoris a l'interior. A la façana principal trobem una gran entrada amb reixa de forja precedida per una escala de pedra, un frontispici coronat amb un frontó en el qual, en relleu de pedra, hi ha un gran escut de la vila entre corns d'abundor. Es construí en el solar del primitiu cementiri parroquial. El cost total de l'obra, fent la conversió a la moneda actual, fou de 150 euros!

Imatges