Tornar

Escòrrec

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Es tracta d’una antiga obra de canalització de l’aigua, empremta de l’enginy de l’home per a l’aprofitament dels recursos hídrics. La funció d’aquest escòrrec era la de recollida, aprofitament i distribució de l’aigua de pluja per part de les diferents masies de la zona.

L’escòrrec arribava fins als diferents masos, els quals disposaven de dipòsits i cisternes per l’emmagatzemament de l’aigua. Un cop omplerts els dipòsits, l’aigua sobreeixia i seguia el seu curs fins a la següent masia mitjançant diferents canalitzacions.

 

Imatges