Tornar

Sureda

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

El paisatge de l’Empordanet-Baix Ter es caracteritza per l'horitzontalitat del relleu i el seu aprofitament per a l'explotació com a camps de conreu. L’extensa esplanada característica del curs baix del Ter és trencada per la presència de petits puigs i turons, com és el cas del puig d’en Pou, al peu del qual ens trobem. És en aquests petits puigs i turons on es poden trobar algunes clapes de bosc, generalment pinedes, però també petits alzinars i suredes.

L’alzina surera acostuma a formar boscos clars a les terres baixes sobretot del litoral, amb climes humits, suaus i sobre terrenys silicics. 

El suro que en forma l'escorça és una adaptació de l’arbre contra el foc en zones on és un factor limitant important. És molt conegut el seu aprofitament per a la fabricació de taps, estris de pesca, aïllants sonors i tèrmics, i per  a la indústria del calçat, decoració, etc. 

Imatges