Rutes a Pals
Tornar

Els tamarius

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

El tamariu, (Tamarix gallica) (FOTO), és una espècie de la família Tamaricaceae, de fulles amb forma d'esquama de color gris blavenc, flors blanques o rosades en espigues i tronc clivellat. És un arbre, però pocs exemplars passen de la forma arbustiva, ja que al ser de creixement lent, gairebé sempre desapareixen abans d’obtenir la forma arbòria.

Està molt indicat per fixar dunes i marges de rius, amb l’únic inconvenient del seu gran consum d’aigua que provoca el descens del nivell freàtic.

Sabíeu que les seves branquetes i escorça s’havien emprat com a astringent. Antigament es fabricaven recipients amb la seva fusta perquè beguessin aigua les persones afectades de la melsa. També havien estat emprades com a cordes o maromes per a sínies, per la seva flexibilitat.

Imatges