Fitxa

Introducció

Des d'aquí, mirant a la nostra dreta, s'observen dues parets de pedra nua. Les dues són pedreres. La més propera és La Catllaresa, ja inactiva, d'on s'extreien gresos per fer àrids.

La segona i més llunyana és la pedrera d'en Felinc, encara en funcionament i d'on s'extreu mena de la qual s'obtenen diversos minerals com pirita, galena, guix, o arsenopirita entre molts d'altres.

Imatges