Tornar

Rasclers

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

El Montgrí és un massís de roca calcària que es va sorgir en el mateix moment que es van formar els Pirineus.

La roca calcària dóna lloc a un paisatge càrstic amb nombroses formacions geològiques interessants. Una d’elles són els rasclers que són formacions que es donen en roques que es troben a la superfície.

L’aigua de la pluja és lleugerament àcida de manera natural i dissol la roca calcària formant petits canals per on transcorre o petites cavitats on es pot acumular l’aigua. Aquests canals es van erosionant amb el pas del temps donant lloc a aquestes pedres afilades tan interessants però amb les que haurem de vigilar si no volem prendre mal. 

Imatges