Tornar

Can Marcó

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

la part més visible del mas ens mostra dues finestres emmarcades amb blocs de pedra. Aquestes tot i estar al mateix nivell no són iguals, la de la dreta és més gran i la seva llinda té una data: 1767.

Al voltant d’aquest mas hi havia un antic forn terrisser avui en dia enderrocat. Encara és reconeix l’activitat terrissera si ens fixem en les abundants fragments de terrissa negra (cuita reductora), típica de Quart, que hi ha al ferm del camí. 

Imatges