Menhir de la casa cremada III
Tornar

Menhir de la Casa Cremada III

Fitxa

Introducció

Pedra dreta de granit descobert l'any 2002. El seu origen prehistòric no ha estat confirmat per cap científic, ja que es podria tractar simplement d'una fita posterior. Tanmateix, el fet de que es trobi en una zona propícia als dòlmens fa que hi hagi força probabilitats que es tracti d'un megàlit i que fos un dels quatre menhirs que l'estudiós Manuel Cazurro observà l'any 1912 en les immediacions del dolmen de la Creu d'en Cobertella. Durant la prehistòria els menhirs segurament complien funcions de senyalització o bé de tipus religiós i és freqüent trobar-los en àrees dolmèniques com en la que ens trobem. Aquests megàlits tenen una cronologia àmplia que va del quart al tercer mil·lenni aC.

Imatges