Tornar

Necròpolis del Puig Alt

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

(850-650 aC - Bronze Final)

Cementiri de túmuls de l'època del Bronze final que està dividit en dos nuclis d'enterraments, un de 36 tombes i l'altre de 5. Aquestes estaven senyalitzades amb un cercle de lloses de pissarra clavades al voltant del forat on es dipositava l'urna funerària. L'existència dels dos nuclis podria correspondre a certa jerarquització dels pobladors i per tant que una fos reservada per a l'enterrament d'un mateix grup familiar o social.

L'estructura de les tombes i el fet que el ritual funerari emprat fos el de la cremació dels individus ens parla de l'existència d'un cerimonial que devia consistir en una preparació del cos del difunt, el posterior transport a la pira funerària i la crema i recollida de cendres. Finalment, aquestes s'escampaven sobre la tomba: en aquesta necròpoli s'han trobat sobre els enllosats, o bé en un costat.

A sota, Mas d'en Figa, la gran Torre de vigilància circular i els corrals.

 

Imatges