Tornar

Mas dels Arbres

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

De la mateixa època que Can Caussa i catalogat igual. A tocar el marge dret del rec dels Arbres, una de les torrenteres de la riera de la Trencada. El nom dels arbres, avui queda empobrit, ja que molts han mort i resten només rebrots d'om.

El mas està format per diferents construccions que formen un conjunt heterogeni.

Al costat de llevant al primer pis es conserva el forn en forma de cos sobresortint amb coberta de lloses de pissarra. La planta baixa de l'edifici principal era destinada a estables mentre que el pis superior era la vivenda. A ponent hi ha diferents cossos adossats a la casa. Són construccions de característiques arquitectòniques similars afegits en diferents etapes i que varen funcionar com a estables i magatzems.

 

Imatges