Tornar

Canal de Setcases

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

El canal o rec de Setcases proporcionava aigua a tres antics molins, documentats el 1759: el molí del Manyito o de Joan Malet, el molí d’en Perejan o de can Burset, i el molí d’en Tiranda o d’en Ras. Aquest va ser l’últim en deixar de funcionar, l’any 1971. Malgrat el seu desús, el rec ha estat arranjat i es manté avui com un element del patrimoni històric local que forma part del conjunt urbà del poble. El canal, fet amb murs de pedra de 25 cm de gruix, té una amplada d’1 metre i una fondària que oscil·la entre 45 i 50 cm. S’inicia a toca del Pont Nou, que es troba a la sortida del poble direcció Vallter, en una zona condicionada amb bancs i una font. Presenta trams tapats i d’altres descoberts, i alguns passos que permeten creuar-lo. També té dos bagants, que permeten la seva neteja, i un rentant.

Imatges