Fitxa

Introducció

Es té constància del Mas Guixer (foto) des de finals del segle XVIII. A sota de la casa encara hi ha un antic abeurador per als animals.

A la dreta hem deixat camps de cultiu amb salzes als costats. Els brots dels salzes (també dites perxes), quan eren petits, eren utilitzats anys enrere per la fabricació de cistells. Els brots grans els utilitzaven, a mode d'escut protector de la ma, en emprar la falç durant la sega. D'aquesta protecció pels dits i la mà se'n deia esclopets.

Imatges