Tornar

Danys neuada.

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Seguir pel corriol de la dreta. En aquest punt s’aprecien encara els importants danys de la nevada de 2010 en forma de pins trencats i estesos a terra. A la fusta morta s’hi observen bolets de soca (Fomitopsis pinicola), disposats en forma de repises, i forats que fan els picots per extreure els corcs.

Imatges