Tornar

Clot de la Vernosa

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Som a sota del Roc d’Esquer i de les cabanes d’en Ras i de Fuster.

Els "clots" són aquestes depressions que fa el terreny, humides i frescals, provocades per la baixada d’un torrent.

Una mostra d’aquesta humitat constant és la presència dels verns. El clot que trobarem més endavant, precisament es diu "de la Vernosa".

En teniu aquí uns bonics exemplars a tocar de torrent i camí. És típic dels boscos de ribera i dels llocs on hi ha un nivell freàtic alt tot l’any. El podeu trobar de nivell de mar fins als 1.500 m. La fusta, no gaire dura, és molt resistent a la podrició. L’escorça, rica en tanins, es feia servir per adobar pells i per obtenir tint de color negre. Fulla més dura que l’avellaner i també caduc. Els fruits recorden petites pinyes.

 

Imatges