Tornar

Font des Ruixó Petit

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Ens trobem amb un relleu muntanyós que alterna serres amb vessants hídriques solcades per torrents, com el de Ruixons.  Els camins que tallen el traçat dels torrents sovint revelen afloraments d'aigua natural com la font de Ruixó Gros.

El terme "ruixó" és un localisme de Tossa de Mar que significa "cercapous", i sembla indicatiu de la quantitat d'aigua que hi ha.

En aquest vessant del massís hi ha un aqüífer força ric. Fins i tot hi ha alguna mina que s'utilitza per subministrar aigua a alguna urbanització de Tossa de Mar.

Els tolls que es formen són aprofitats pels amfibis per fer les postes d'ous. Generalment, les granotes del país fan paquets, mentre que els gripaus els posen en una mena de cordons llarguíssims (fotografia).

Imatges