Tornar

Tòrlits

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Burhinus oedicnemus

El torlit és un ocell que acostuma a viure en espais oberts amb terrenys sorrencs i rocallosos, pastures i conreus.hàbits crepusculars, i si el volem veure haurà de ser al capvespre, la resta del dia el passa descansant ajagut a terra.
El seu nom oficial (Torlit) i les seves varietats locals (Samerlic, Turlit…) són noms onomatopeics, que fan referència al cant nocturn que aquest emet.

Crida molt l’atenció el seu aspecte, amb un bec fort groc i negre, uns grans ulls grocs i un plomatge ideal pel camuflatge, la qual cosa dificulta la seva observació.

S’alimenta bàsicament d’insectes, sargantanes, caragols, petits rosegadors i rèptils.

Fa el niu en un forat a terra, a on pon 2 ous, incubats pel mascle i la femella.

Foto: Frank Vassen

Imatges