Tornar

Cultiu de cereals

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

La comarca de l’Urgell i el Pla d'Urgell, per la seva proximitat al canal d’Urgell, disposa d’aigua per regar, i és per això que proliferen els cultius extensius majoritàriament, aplicant la rotació entre alfals, panís i blat tou o ordi. D’aquests conreus fins fa pocs anys, el conreu principal era el panís o blat de moro, d'uns anys cap aquí però, s’ha observat un fort creixement en el cultiu de cereals d'hivern, degut sobretot als següents factors: el preu baix que cotitza el panís, i unes produccions a l'alça d'aquests cereals, amb noves varietats.

Entre els cereals d’hivern destaquem l’ordi, la civada, el blat, el sègol i el triticale (híbrid entre el blat i el sègol).

Imatges