Tornar

Bassa dels Roquissos

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Als secans de Mas de Melons la pluviometria anual és pràcticament la meitat de la mitjana a Catalunya. Això fa especialment important en aquestes terres l’aprofitament de l’aigua.

En aquest territori són múltiples els elements vinculats a l’aigua i el seu emmagatzematge com ara pous, aljubs, cisternes i basses, com el cas de la bassa dels Roquissos que tenim al davant.

Aquestes bases, normalment situades en fondalades per facilitar la recollida de l’aigua, si es podia s’excavaven en terreny argilós, el qual garantia certa impermeabilitat. A continuació es folraven interiorment amb fileres de pedra seca per evitar esllavissades.

La major part de les basses com aquesta, de petites dimensions, eren d’ús particular de la finca, sobretot per abeurar els animals de tir o transport utilitzats en les feines agrícoles. En alguns casos segurament el propietari en deixava gaudir als veïns si aquests no disposaven d’abastiment d’aigua.

Al costat podeu veure una pica de pedra a on s’abocava l’aigua per facilitar l’abeurament del bestiar.

Imatges