Tornar

Font de Satorre

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

La font de Satorre, a on trobarem aigua tot l’any,  està ubicada sota una petita balma en un ambient frescal que convida a fer un petit descans. La font està envoltada per una petita construcció de pedra seca que afavoreix l’emmagatzemament de l’aigua i també en facilita l’ accés. És un ambient ideal per al creixement de l’herba capil•lera i un bon habitat per alguns amfibis. 

Just al costat hi trobem una petita cadolla per facilitar l’abeurament del bestiar.

A la dreta de la font podem observar unes inscripcions fetes en l’arenisca, com la que fa referència a Primo de Rivera, segurament de l’època de la Guerra Civil.

 

Imatges