Tornar

Bosc de ribera

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Són boscos caducifolis que creixen tant a les planes fluvials com a les vores dels rius adaptats als terrenys humits o inundats. 

Els verns es troben a primera línia de l'aigua. Fan arrels profundes i retenen la terra protegint-la del corrent i la seva erosió. 

A part dels verns també trobem pollancres, àlbers, oms, freixes i salzes.

En els climes amb influència mediterrània, aquests són els boscos més productius, doncs rarament els hi falta aigua. 

Sovint s'han tallat molts verns per guanyar espai cultivable i després han començat problemes importants a causa de l'erosió del riu.

Aques espai està inclòs a la xarxa EIN (Espais d'Interès Natural) de Catalunya. 

Imatges