Tornar

La galeria del canal

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

L'any 1916 fou bastida la central elèctrica de Molinos, que aprofita l'aigua del Flamisell per mitjà d'un canal subterrani de 7 km de llarg, procedent de la central de Capdella. Just davant del museu hidroelèctric hi ha el lloc que indica on comença el canal.

Aquest canal va agafant alçada a mesura que la vall baixa, fins a arribar a la vertical de Molinos. El canal és subterrani, una galeria que s'ha excavat com si fos una mina. El personal i l'experiència ja la tenien.

Al llarg de la galeria, s'havien d'anar fent sortides exteriors per treure el material resultant de l'excavació. Aquests forats són les bocamines que veiem i per això, prop seu hi ha el runam.

Si el canal va ple, l'aigua que sobreïx surt per aquestes boques. Segur que també servien com a punts d'accés per fer el manteniment del canal.

 

Imatges