Tornar

Mina Eureka

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

En aquest punt comença una ruta temàtica per descobrir aquesta activitat. Un recorregut pels diferents vestigis, molts d’ells perfectament conservats, de l’antiga mina Eureka. Aquest és un itinerari que ha estat museïtzat. 

Tot seguint el recorregut, trobarem diferents panells informatius que ens ajudaran a conèixer la importància d’aquesta mina. Se n’extreia urani, però mai no va ser explotada com a recurs miner, ans al contrari amb finalitats d’investigació. Encara avui es produeixen nous descobriments. Darrerament, investigadors catalans, hi van descobrir un nou mineral: l’abellaïta, nom en honor al seu descobridor, el mineralogista i gemmòleg Joan Abella i Creus. 

Imatges