Tornar

Mostra de canonades

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Davant tenim una mostra del teixit de canonades que hi ha excavades a la roca i que condueixen l'aigua fins a la central hidroelèctrica reversible.

Va ser la primera instal·lada d’aquestes característiques a Catalunya. S'anomena reversible o de bombeig, perquè és la mateixa turbina que produeix l'energia, la que durant les hores de menys consum energètic (hores vall), aprofitant l’excedent de les centrals nuclears principalment, torna a bombar l'aigua de l’embassament de Sallente cap a l'Estany Gento.

Imatges